Praktiske oplysninger ang. lønudbetaling | Kirkerne i Hadsund Provsti

Praktiske oplysninger ang. lønudbetaling

Sørg for at blive "aktiveret" hos SKAT med et frikort (se længere nede) og send dernæst dine bankoplysninger + navn + adresse + cpr.nr. til Dorthe Henriksen - drh@m.dk

Hvis man ikke har kontaktet SKAT, vil der blive trukket 60% af lønnen til skat.

 

AKTIVERING AF FRIKORT

Gå ind på hjemmesiden www.skat.dk – TASTSELVBORGER - BESTIL TAST SELV KODE (eller NEM-ID) til koristens CPR-nr.

Når I så har fået koden eller NemID, går I ind igen med koristens CPR-nr + kode og laver en forskudsregistrering for det år, det skal bruges på fx 5000 kr – TRYK ”GODKEND”
Så skulle det køre.

BEMÆRK: Dette skal gøres hvert år for korister under 15 år. Det hele foregår elektronisk, så I får ikke tilsendt noget skattekort!