Medarbejdere ved Oue og Valsgaard kirker

Sognepræst (kirkebogsførende)

Hanne Munk

Bopæl: Frisdals allé 21, 9500 Hobro

Kontor: Skolemarken 11, Oue, 9500 Hobro

Tlf: 24 65 33 88

HMU@km.dk

Fast fridag mandag.


 

Sognepræst

Jane Jelsbak

Kirke Allé 1

9510 Arden

Tlf.: 30 96 00 34

JJ@km.dk


 

Sekretær

Gunvor Langdal Nielsen

Kontor i Arden sognegård:
Kirkeallé 1, 9510 Arden

Tlf: 98 54 41 22 
GLN@km.dk

Træffetider: Mandag 14-16,  Onsdag 13-16, Fredag 14-17 - træffes bedst efter forudgående aftale


 

Organist

Dan Selchau


 

Kirkesanger 

Karna Frandsen


 

Kirkesanger

Vakant


 

Graver ved Oue kirkegård

Lisbet Andersen

Oue kirkegård: Kirkesvinget 3, Oue, 9500 Hobro

Tlf: 98 55 84 30

LIA@km.dk

Fast fridag om mandagen.


 

Graver ved Valsgaard kirke

Michal Fog Pedersen

Valsgaard kirkegård: Hovedgaden 33A, 9500 Hobro

Tlf: 98 51 20 35 / 21 12 68 74

MFP@km.dk


 

 

Ophavsret: