Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Gudstjenester i Oue og Valsgaard kirker

Altergang

Ved hver gudstjeneste indbydes der til altergang, dog ikke langfredag.

Altergangen indledes med lovprisning og indstiftelsesordene. Efter indstiftelsesordene går man til altret og knæler for modtagelsen af brød og vin. Kørestolsbrugere kan køre op til alterbordet. Graveren er behjælpelig med at lægge en rampe.

Syge og døende kan altid ringe efter præsten for hjemmealtergang.

Børn med til gudstjeneste

Børn er meget velkomne i kirkerne. Der er lidt legetøj i kirkerummet til de små.

Mødre må meget gerne amme deres små i kirken! Skift ble hvor det er muligt, på en kirkebænk eller i våbenhuset, hvis der er varmt nok. Der er toilet og varmt vand i graverbygningen.

Vores erfaring er, at de små børn ikke forstyrrer gudstjenesten, når blot de får lov at færdes frit. Eksempelvis lade dem under dåbsgudstjenesten gå frem og tilbage mellem familiemedlemmer. Tvinger man en to-årig til at sidde helt stille, sker let det modsatte. Omvendt, hvis barnet går rundt, måske op til altret og kigger på præsten, så oplever det noget, det får tiden til at gå. Præsten er ikke bange for børn!

Selvfølgelig er det naturligt, at de voksne griber ind, hvis lydniveauet stiger, så ingen kan høre noget. Man kan sagtens komme og gå under gudstjeneste forløbet. Vi kalder selvfølgelig de familiemedlemmer ind, der er gået lidt ud,  når det bliver dåbstid.

Barnevogne må gerne stå enten i våbenhuset  eller i selve kirkerummet, så man kan høre den lille!

Fotografering

Vi har ingen problemer med fotografering i vores kirker, blot det  foregår diskret. Den der tager billeder må helst ikke  gå rundt eller gå op til alteret, men finder et godt sted fra kirkebænkene at tage billederne fra.

Gudstjenester i Oue og Valsgaard kirker

Der er ingen begivenheder.