Medarbejdere ved Astrup og Rostrup kirker | Kirkerne i Hadsund Provsti

Medarbejdere ved Astrup og Rostrup kirker

Sognepræst

Morten Krogsgaard Holmriis
Skørpingvej 8, Astrup
9510 Arden
Tlf: 98565014
MKHO@km.dk

Send sikker post til Morten: Klik her

 
     

Børne- og ungdomspræst

Jane Jelsbak

Arden Sognegård
Kirke allé
9510 Arden

Tlf.: 30960034

jj@km.dk

Send sikker post til Jane: klik her 

Træffes bedst efter aftale. Fri lørdag

 
     

Præstesekretær

Gunvor Langdahl Nielsen

Kontortider: Mangler

 

 
     

Organist

Tove Bitsch Antonsen

Tlf.: 26821115

Mail: tove.b.a@mail.dk

 
     

Graver ved Rostrup kirke

Per Sørensen

Tlf: 98 56 60 27

rmgraverkontor@mail.dk

   
     

Gravermedhjælper ved Rostrup kirke

Solveig Frandsen

Tlf: 98 56 60 60 / 60 73 97 35

hs.frandsen@mail.dk


 
   
     

Kirkesanger ved Rostrup kirke

Tina Bach

   
     

Graver ved Astrup kirke

Tommy Gregersen

Tlf: 98 56 52 69

astrupkirke@pc.dk

   
     

Gravermedhjælper ved Astrup kirke

Vivi Jellesen

Tlf: 20 15 52 34

etj@mail.tele.dk

   
     

Kirkesanger ved Astrup kirke

Kristine Niss Pedersen

Tlf: 40 61 24 56

kristine.niss.pedersen@gmail.com