Menighedsrådene ved Astrup og Rostrup kirker | Kirkerne i Hadsund Provsti

Menighedsrådene ved Astrup og Rostrup kirker

 

Astrup menighedsråd

Årsberetning for 2018, der blev fremlagt ved det offentlige menighedsmøde d. 07/04 2019 - klik her

Formand; valgbestyrelse

Rita Rydborg

Hadsundvej 11, Astrup
9510 Arden

Tlf: 23 33 50 80

ritarydborg@outlook.dk


 

Kirkeværge; præstegårdsudvalg; valgbestyrelse

Niels Schøler

Skørpingvej 25, Astrup
9510 Arden

Tlf: 27 12 56 58

n-sch@kbns.dk


 

Kontaktperson; valgbestyrelse

Susanne Pendlmayr

Milmosevej 9, Astrup
9510 Arden

Tlf: 61 97 26 83

spendlmayr@gmail.com


 

Kasserer; sekretær

Dorthe Henriksen

Elsehøj 10, Astrup
9510 Arden

Tlf: 23 21 37 26

drh@rn.dk


 

Næstformand; præstegårdsudvalg

Inge Andersen

Borupvej 5, Astrup
9510 Arden

Tlf: 20 22 50 62

noerkaergaard@dlgtele.dk


 

Medarbejderrepræsentant; valgt udenfor rådet

Tommy Gregersen

Tlf: 98 56 52 69

 

 

Rostrup menighedsråd

 

Formand, kontaktperson

Tenna Pedersen

Stenstrupbyvej 26, Rostrup,
9500 Hobro

Tlf: 21395273

tennamp@hotmail.com


 

Næstformand; sekretær, præstegårdsudvalg, fmd. for valgbestyrelsen

Niels Anton Jensen

Stenstrupvej 20, Rostrup
9500 Hobro

Tlf: 98566024

nielsanton.jensen@gmail.com


 

Kontaktperson for medarbejderne; præstegårdsudvalg

Anna Lassen

Kridtvejen 2, Rostrup
9510 Arden

Tlf: 98566020 / 22395213

aplassen@rostrup-by.dk


 

Kirkeværge; præstegårdsudvalg

Linda Jensen

 

Kasserer

Lars Lisberg

Egelundsparken 9, Rostrup,
9510 Arden

lls@bdo.dk


 

Medarbejderrepræsentant (valgt uden for rådet)

Per Sørensen

Rostrup Byvej 31, Rostrup
9510 Arden

Tlf: 98 56 60 27

rmgraverkontor@mail.dk 

 

 

 

Kontaktoplysninger Astrup Menighedsråd

Menighedsrådets e-mail:

8311@sogn.dk

Kontaktoplysninger Rostrup Menighedsråd

 
Menighedsrådets e-mail:

8308@SOGN.DK