Menighedsråd ved Oue og Valsgaard kirker

Sognepræst

Hanne Munk

Frisdals allé 21

9500 Hobro

Tlf: 24 65 33 88

HMU@km.dk


 

Formand

Lenette S. Nielsen

Kirkesvinget 2, Oue

9500 Hobro

Tlf. 26 80 39 50

ouevalsgaardformand@outlook.dk


 

Næstformand

Elsebeth Thybo Pors

Bækparken 36, Valsgaard

9500 Hobro

Tlf: 98 52 22 03 / 40 44 20 11

pors.jens@gmail.com


 

Kasserer

Laila Nielsen

Frisdalsvej 13, (gården) Valsgaard

9500 Hobro

Tlf: 40 88 55 95

nielsenlaila114@gmail.com


 

Kontaktperson

Birgitte Kjær Andersen


 

Kirkeværge i Oue sogn

Karl Helmer Nielsen

Stinesmindevejen 12

9500 Hobro

Tlf: 21 91 80 82

khnhjemme@live.dk


 

Kirkeværge i Valsgaard sogn

Jens Erik Mikkelsen

Rostrupvej 33, Redsø

9500 Hobro

Tlf: 98 51 05 87 / 24 23 22 37

birthejenserik@mail.dk


 

Bygningsudvalgsformand

Jens Christian Nielsen

Skolemarken 11, Oue

9500 Hobro

Tlf: 98 55 82 03 / 21 12 53 25

agjeni@gmail.com


 

Menigt medlem

Anna Pinnerup Sørensen

Houtvedvej 5, Houtved

9500 Hobro

Tlf: 98 55 82 03 / 20 48 54 66

karlseje@mail.tele.dk


 

Menigt medlem

Marianne Dalgård


 

Menigt medlem

Bent Dyrholm

Tlf: 41 13 52 65

bent.h.dyrholm@gmail.com


 

Menigt medlem

Terkel Frandsen

Tlf: 25 66 84 39

famfrandsen@me.com


 

Bogholder

Erik Lassen

ELA@km.dk


 

Kontaktoplysninger Oue-Valsgaard Menighedsråd

Menighedsrådets e-mail:

8309@sogn.dk

Ophavsret: