Mit barn eller jeg selv skal døbes

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen - dette kan ske enten ved dåb eller navngivning.

Dåb:

Hvis I ønsker at få jeres barn døbt i kirken, skal I kontakte jeres kirkekontor (se kontaktoplysninger på fanen "Hvad gør jeg når..."). Kirkekontoret tager imod oplysninger om ønsker til dato og evt. præst for dåbshandlingen. Har man stærke ønsker om en bestemt dato, anbefales det, at man kontakter kirkekontoret i god tid og at man er indstillet på, at man ikke selv kan vælge hvilken præst, der forestår dåbshandlingen den pågældende dato. 

Har man stærke ønsker om en bestemt præst til dåbshandlingen, skal man være indstillet på at være fleksibel i forhold til dato for handlingen.

Alle præster og kirkekontorer gør deres ypperste for at opfylde evt. ønsker, så vidt det er muligt, men der kan være andre kirkelige handlinger eller omstændigheder, der gør at det ikke altid kan lade sig gøre.

Kirkekontoret skal bruge flg. oplysninger: 

  • Barnets navn og CPR nr.
  • Navn og adresse på minimum 2 faddere, der skal være døbt og nået konfirmationsalderen eller have påbegyndt konfirmationsforberedelsen.

Før dåben vil forældrene blive kontaktet af den sognepræst, der skal døbe barnet og blive indbudt til en samtale med præsten.

Voksendåb:

Ved dåb af voksne er det en forudsætning, at vedkommende ikke tidligere er døbt med den kristne dåb. Aftale om voksendåb indgåes ved at kontakte sognepræsten direkte eller kirkekontoret, som kan formidle kontakt til den ønskede præst.

Navngivning:

Ønsker man ikke sit barn døbt, skal man navngive sit barn via borger.dk - klik på nedenstående link for at gå til registrering:

Navngivning - digitalt via Borger.dk

Hvad må vi kalde vores barn?

På Familieretshusets hjemmeside familieretshuset.dk kan man finde liste over godkendte navne i Danmark, samt oplysninger omkring gældende regler for valg af navn og navne der endnu ikke er godkendte.

HVAD BETYDER DÅBEN?

Læs om dåbens betydning og selve ritualet

Klik på billedet:

   

 

Er du i tvivl? - så ring til en præst og få en snak om dine tanker og få afklaret eventuelle spørgsmål.

HVAD SKAL BARNET HEDDE?

Se lister over godkendte navne i Danmark

Klik på billedet: