Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag - Graver ved Øster Hurup kirke

Da vores dygtige graver går på pension, er stillingen som graver ved Øster Hurup Kirke, Øster Hurup Sogn ledig til besættelse 01.01.2024, eller tidligere, hvis det er muligt.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Øster Hurup Sogn, er et lille landsogn med 703 fastboende – og flere tusinde fastboende i sommerhalvåret.

Sognet har i samarbejde med Als 1 sognepræst,1 organist,1 kirkesanger samt 2 gravere og 1 gravermedhjælper. Desuden 1 præst og 2 deltids sekretærer i samarbejde med Skelund og Visborg sogne.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Kirkegården er fuldt omlagt.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • Kirketjeneste ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer
  • Anvise gravsteder og indgå aftaler om gravstedspasning
  • Administration med IT kundskaber, der omfatter systemerne Brandsoft, DIAS og ChurchDesk                         

 

Vi forventer, at du:

  • Er venlig og imødekommende overfor alle de mennesker, du vil møde i kirke og på kirkegård.
  • Er praktisk og dygtig med dine hænder, samt har en god ordenssans.
  • Er god til at strukturere din egen tid, og er forberedt på at være en del alene, men samtidig er villig til at samarbejde med både menighedsråd og de øvrige ansatte på tværs af faggrupper.
  • Udviser loyalitet for folkekirken og dens værdigrundlag
  • Vil være med til at fremme vores grønne kirke og kirkegård, samt fortsætte omlægningen af gravsteder i den rækkefølge de bliver tomme.
  • Vil være interesseret i at gæster udefra besøger kirkegården, for at blive inspireret omkring kirkegårdens handicapvenlige, samt smukke og parklignende indretning.

 

Sognet er kendetegnet ved:

Et positivt og inspirerende fællesskab. Et miljø der bl.a. er baggrunden for vores høje aktivitetsniveau og hele den positive indstilling, der er til at tage nye aktiviteter op.  Vi har alle, menighedsråd, præster og øvrige ansatte, et fælles formål:

At sikre et godt og varieret kirketilbud til alle!

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Øster Hurup Sogns Menighedsråd beliggende Solbjergvej 31, Øster Hurup

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Det er ikke et krav, at du er udlært gartner, men hvis du har uddannelsen, får du løn derefter.

 

Hvis du ikke har gartnernisk uddannelse, indplaceres stillingen i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr.

Hvis du har gartnerisk uddannelse, indplaceres stillingen i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 387.425,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 319.056,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 320.000 kr. årligt (nutidskroner) + rådighedstillæg ved ansættelse på fuld tid.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til tidligere graver Torben Overgaard på telefonnummer 23258711 eller kontaktperson Ib Niss Poulsen, 30277334.  

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ib Niss Poulsen på mail til 9216fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. november kl 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 49.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest og at der er 3 måneders prøvetid.