Minikonfirmand for børn i 3. klasse

Så er tilmeldingen til Minikonfirmand åben

klik her for at tilmelde dit barn

 

 

 


SUPPLERINGSVALG til Als menighedsråd

Als Menighedsråd afholder suppleringsvalg.

Als Menighedsråd består af 6 medlemmer. Rådet mangler et medlem for at være fuldtalligt, hvorfor der skal afholdes suppleringsvalg af et medlem samt stedfortrædere. 

Selve valgdatoen, hvis der skal afholdes afstemning,  er af biskoppen fastsat til den 5. nov 2019.

Der er nedsat en valgbestyrelse bestående af menighedsrådsmedlemmerne:

Elsebeth Davidsen, Teglgårdsvej 20, Als

Gunhild Jensen, Hulvejen 3, Als

Jens Laurids Pedersen, Teglvænget 70, Als

Der vil blive orienteret om reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister ved gudstjenesterne søndag den 1. sept. samt søndag den 8.september 2019. Efter gudstjenesten den 8. september dvs. ca 11.45 vil menighedsrådet gerne invitere stemmeberettigede til et kort orienterings- og opstillingsmøde.

Mødet er offentligt og der vil til mødet være kaffe og småkager.

Valgbare og stemmeberettigede til selve valget er medlemmer af folkekirken med bopæl i sognet eller som har løst sognebånd til en af vore præster. Stillere for kandidaterne skal opfylde de samme betingelser.

Kandidatlister kan tidligst afleveres tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.00

Sidste frist for aflevering er tirsdag den 24.september 2019 kl. 19.00

Listerne skal afleveres til:

Elsebeth Davidsen, Teglgårdsvej 20, Als

 eller

Gunhild Jensen, Hulvejen 3, Als

Efter udløbsdatoen vil valgbestyrelsen vurdere, om der skal afholdes et egentligt afstemningsvalg, eller der er tale om et aftalevalg. 

Det informeres på hjemmesiden onsdag den 25.9. om der bliver afstemningsvalg eller valghandlingen slutter med aftalevalg. Skal der være afstemningsvalg kommer der ny information op på hjemmesiden!
 


Konfirmandtilmelding 2020 er nu åben

 

Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmandundervisning

 

 

 

 


Klik på billederne for at læse mere om Als og Øster Hurup kirker

Als Kirke
Øster Hurup Kirke

 


Pressemeddelelse 

Als og Øster Hurup menighedsråd har købt ejendommen beliggende på Kirkevej 33 i Als, med henblik på at nedrive nuværende hus og bygge et nyt menighedshus på adressen.

 

Læs hele pressemeddelelsen ved at klikke her


 

 

Mød os også på Facebook