Velkommen til Als og Øster Hurup kirker | Kirkerne i Hadsund Provsti

Menigheds- og Orienteringmøde om menighedsrådsvalg 2020 i Als

Velkommen til menigheds-og orienteringsmøde den 9. juni kl. 19.00 i menighedshuset, Præstegaardsvej 7, 9560 Hadsund

Dagsorden:

Velkomst ved menighedsrådet.

  1. Valg af dirigent.
  2. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  3. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

              Vi vil gerne orientere om / drøfte menighedsrådets arbejde med

  • fortsat at udvikle kirkelivet i Als
  • at engagere og involvere kirken i sognets liv
  • status på processen og ideerne i forbindelse med opførelsen af den nye sognegård.
  1. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  2. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  3. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  4. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

 

Als og Øster Hurup kirker - Møde os på Facebook

Als og Øster Hurup kirker - Konfirmandtilmelding 2021

Så er det muligt at tilmelde sig til konfirmandundervisning for skoleåret 2020/2021 - med konfirmationer i 2021.

Klik på dette link for at gå til tilmeldingsfomular

Als Menighedsråds høringsudtalelse vedr. planlagt øget udledning af spildevand

Kære alle med tilknytning til Als kirke

I Als menighedsråd har vi drøftet det udsendte forslag om udvidelsen af rensningsanlægget i Hadsund, og den deraf øgede udledning af spildevand ud for Als/Helberskov.  Vi synes i menighedsrådet, at det er et punkt, der berører rigtig mange i sognet, og derfor har vi valgt også at bringe menighedsrådets høringsudtalelse via de sociale medier o.lign.

Klik her for at læse menighedsrådets høringsudtalelse til Mariagerfjord kommune

 Med venlig hilsen

Jens Laurids Pedersen 

Als og Øster Hurup kirker - Pressemeddelelse

Pressemeddelelse 

Als og Øster Hurup menighedsråd har købt ejendommen beliggende på Kirkevej 33 i Als, med henblik på at nedrive nuværende hus og bygge et nyt menighedshus på adressen.

 

Læs hele pressemeddelelsen ved at klikke her

Præster - Als og Øster Hurup kirker

Konstitueret sognepræst (Kbf.)

Peter Grove (Pr. 01/12)

Præstegaardsvej 7, Als
9560 Hadsund

Mail: pgro@km.dk

Tlf.: 24261016

SIKKER POST - til personfølsomme oplysninger

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til præsterne, kan du gøre det via nedenstående formularer

SEND SIKKER POST til Peter Grove

 

 
     

Sognepræst

Anne Bundgaard Hansen

Præstegaardsvej 7, Als
9560 Hadsund

Mail: anbh@km.dk

Tlf.: 25121039

SIKKER POST - til personfølsomme oplysninger

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til præsterne, kan du gøre det via nedenstående formularer

SEND SIKKER POST til Anne Bundgaard Hansen

Foto: Søren Peter Meyer

 
     

Sognepræst (kirkebogsfører)

Iben Brejner Højgaard

(orlov pr. 01/07 2019)

Præstegaardsvej 7, Als
9560 Hadsund

Mail: ibh@km.dk

Tlf.: 98 58 10 11