RESULTAT FRA VALGFORSAMLING

Der blev afholdt valgforsamling /valg til menighedsråd i Rostrup Sogn og Astrup Sogne tirsdag d. 15. september.

Til begge menighedsråd skal der vælges 5 medlemmer og valgperioden er fire år gældende fra 1. søndag i advent 2020.

I begge sogne var der gode drøftelser om rådenes arbejde og kirkernes liv. Kandidaterne havde mulighed for at præsentere sig selv, og der kunne stilles spørgsmål.

Valget foregik ved hemmelig, skriftlig afstemning.

I Rostrup Sogn blev følgende valgt til menighedsrådet (efter stemmetal)

Lars Lisberg
Bente Junge Stoffersen
Jan Damborg
Anna Lassen
Peter Pedersen

Stedfortrædere:

Ingrid Svendborg
Ester Thomassen
Niels Anton Jensen
Tenna Pedersen
Anette Damborg

I Astrup Sogn  blev følgende valgt til menighedsrådet (efter stemmetal)

Rita Rydborg
Niels Schøler
Bjarne Søltoft
Susanne Pendlmayr
Dorthe Henriksen

Stedfortrædere:

Inge Elisabeth Andersen
Poul Bundgaard Larsen

Ovennævnte er hermed valgt til hhv. Rostrup og Astrup Sognes menighedsråd, medmindre der inden den 13. oktober 2020 indgives yderligere kandidatlister, som dermed vil udløse afstemningsvalg, der i så fald afholdes d. 17. november.

Kandidatlisterne, som skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, kan fås ved henvendelse til menighedrådsformændene Rita Rydborg (Astrup) og Tenna Pedersen (Rostrup) og skal ligeledes afleveres efter udfyldelse til samme senest d. 13/10 kl. 23:59.

På Kirkeministeriets hjemmeside på adressen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/12 kan man læse om reglerne for afstemningsvalg.


 

 

Ophavsret: