Velkommen til Skelund og Visborg Kirker | Kirkerne i Hadsund Provsti

Velkommen til Skelund og Visborg Kirker

Pressemeddelelse:
Skelund kirke i fortid og nutid

   
 

Tidligere sognepræst i Skelund Finn Carpentier og Per Houmann fra Fonden Himmerland foran Skelund kirke, hvor Finn Carpentier på vegne af Skelund Lokalhistorisk Forening får overrakt Fondens donation på 10.000 kr til den forestående bogudgivelse om Skelund kirke.

Fonden Himmerland er en lokal fond Stiftet af Himmerland Forsikring i forbindelse med forsikringsselskabets 100 års jubilæum i 1988. Fonden uddeler fortrinsvis midler i det nordjyske område, hvor forsikringsselskabet tegner forsikringer.

Skelund kirkes historie er skrevet, og en bogudgivelse er på vej.

Det er den tidligere sognepræst i Skelund-Visborg, Finn Carpentier, der er ved at lægge sidste hånd på et omfattende værk om den ret så specielle kirke, der er kendt i vide kredse bl.a. på grund af sit østvendte klokketårn.

Det var da også netop spørgsmålet om klokketårnet, der for alvor satte Finn Carpentier i gang med at undersøge kirkens bygningshistorie.

Flere års arbejde er nu tilendebragt, og i nær fremtid vil man i bogform kunne læse dén spændende historie, der knytter sig til Skelund kirke.

Et righoldigt materiale ligger til grund for bogen, og man skal være forberedt på at komme vidt omkring og dybt ned, når man begynder at læse.

Bogen bliver rigt illustreret med et enestående billedmateriale, der er med til at fortælle kirkens historie.

Aldrig før er der skrevet nævneværdigt om Skelund kirke, og det vil vare meget længe, før der atter tages fat på opgaven, men her foreligger et materiale, som forhåbentlig kan være til glæde både nu og i fremtiden.

Udgivelsen af bogen er støttet af Fonden Himmerland; Aage og Johanne Louis-Hansens Fond; Velux Fonden; Traugott Møllers Fond; Bente Klercke Fonden og Aalborg Stift.

For udgivelsen står Skelund Lokalhistoriske Forening.

Mød også Skelund Kirke på Facebook

Præster - Skelund og Visborg kirker

Sognepræst (kirkebogsførende)

Peter Grove (pr. 15/07 2020)

Teglbakkevej 3, Skelund
9560 Hadsund

Mail: pgro@km.dk

Tlf.: 

 

 

     

Sognepræst

Anne Bundgaard Hansen

Præstegaardsvej 7, Als 

9560 Hadsund

Mail: anbh@km.dk

Tlf.: 25121039

SIKKER POST - til personfølsomme oplysninger

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til præsterne, kan du gøre det via nedenstående formularer

SEND SIKKER POST til Anne Bundgaard Hansen

Foto: Søren Peter Meyer