19 JAN

Gudstjeneste Visborg kirke

Dato: 
Søndag d. 19. januar 2020, kl. 09:30

Visborg kirke, Kjellerupsgade 68, 9560 Hadsund, Danmark

Præst Anne Bundgaard Hansen - Gitte - Lisa - Grethe

Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg kirker

26 JAN

Musikgudstjeneste Visborg kirke

Dato: 
Søndag d. 26. januar 2020, kl. 11:00

Visborg kirke, Kjellerupsgade 68, 9560 Hadsund, Danmark

Præst Peter Grove - Gitte - Anders - Grethe

Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg kirker

02 FEB

Popmusikalsk kyndelmissegudstjeneste Skelund kirke

Dato: 
Søndag d. 2. februar 2020, kl. 15:00

Skelund kirke, Teglbakkevej 1, 9560 Hadsund, Danmark

Præst Anne Bundgaard Hansen - Allan -

Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg kirker

09 FEB

Gudstjeneste Skelund kirke

Dato: 
Søndag d. 9. februar 2020, kl. 09:30

Skelund kirke, Teglbakkevej 1, 9560 Hadsund, Danmark

Præst annonceres snarest - Allan - Anders - Grethe

Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg kirker

11 FEB

Menighedsrådsmøde Skelund

Dato: 
Tirsdag d. 11. februar 2020, kl. 17:00

Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg kirker