23 FEB

Gudstjenesten Visborg kirke

Dato: 
Søndag d. 23. februar 2020, kl. 11:00

Visborg kirke, Kjellerupsgade 68, 9560 Hadsund, Danmark

Præst annonceres snarest - Gitte - Lisa - Grethe

Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg kirker

23 FEB

Gudstjeneste i Vive kirke

Dato: 
Søndag d. 23. februar 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Vive kirke, Præstevej 1, 9560 Hadsund, Danmark

Nadia Uhrup Hassig

Vive-Hadsund Pastorat

23 FEB

Fastelavnsgudstjeneste Als kirke

Dato: 
Søndag d. 23. februar 2020, kl. 14:00

Als kirke, Kirkevej 41, 9560 Hadsund, Danmark

Præster Peter Grove og Anne Bundgaard Hansen - Jette - Lisa - Troels

Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg kirker