Folkekirkens Familiestøtte - Hadsund Provsti med i nyt projekt | Kirkerne i Hadsund Provsti

Folkekirkens Familiestøtte - Hadsund Provsti med i nyt projekt

Folkekirkens Familiestøtte - Hadsund Provsti med i nyt projekt


# Nyt fra Provsten
Udgivet torsdag d. 18. august 2016, kl. 08:45

Hadsund provsti er med i et nyt projekt:

Folkekirkens Familiestøtte

Der findes en særlig gruppe familier, som har brug for hjælp, men som ikke er i kontakt med kommunen. Det er målgruppen for et projekt fra Aalborg Stift, der netop har fået del i de offentlige satspuljemidler, der hvert år bliver tildelt projekter inden for blandt andet socialområdet.

Projektet hedder Folkekirkens Familiestøtte og blev født som idé i 2011 af stiftets diakoniudvalg. Formålet er at hjælpe familier, der har problemer med at få struktur på hverdagen. Men ikke store nok problemer til at få hjælp fra kommunen. Disse familier vil ofte mangle overskud til for eksempel at arrangere fødselsdage eller hjælpe børn med lektielæsning blandt mange andre ting. ”Vi har testet vores antagelser om, at der er tale om en målgruppe, der har brug for konkret og brugbar hjælp fra ”naboen”. Fagpersoner og politikere inden for socialområdet har bekræftet vores antagelse”, siger Leif Sondrup, som er projektets leder og medlem af Aalborg Stifts diakoniudvalg.

En del af satspuljen for første gang

Ifølge Kirkeministeriet er det første gang, at et projekt med så tydeligt et folkekirkelig afsæt får del i satspuljemidlerne. Helt præcist drejer det sig om 3,6 millioner kroner, der skal fordeles ud over projektet, der begynder ved årsskiftet og slutter i 2019. Ud over satspuljemillionerne er det Aalborg Stift og de medvirkende provstier samt Kirkeministeriets Udviklingsfond, der finansierer projektet. Pengene skal bruges på et sekretariat og en række lønnede medarbejdere til at organisere de mange frivillige, der skal drive projektet. I alt 19 nordjyske menighedsråd, deriblandt Vive-Hadsund menighedsråd har tilmeldt sig projektet, der er tænkt som et pilotprojekt, der begynder i Nordjylland og bredes ud til hele landet senere.

Skal bredes ud til hele landet

”Vi får ansat folk til at lave evalueringer på projektet, så vi kan inspirere andre menighedsråd i og uden for stiftet. Og i 2019 bliver det hele sluttet af med en stor kampagne, hvor vi rejser landet rundt og deler ud af vores erfaringer med projektet”, siger Leif Sondrup.

For at få hjælp, skal en familie tage kontakt til koordinatoren i det enkelte sogn. Men herom senere, når projektet er igangsat.

Carsten Bøgh Pedersen, provst for Hadsund provsti