Pressemeddelelse: Skelund kirke i fortid og nutid | Kirkerne i Hadsund Provsti

Pressemeddelelse: Skelund kirke i fortid og nutid

Pressemeddelelse: Skelund kirke i fortid og nutid


# Skelund
Udgivet mandag d. 2. marts 2020, kl. 10:31

Skelund kirke i fortid og nutid 

Skelund kirkes historie er skrevet, og en bogudgivelse er på vej. 

Det er den tidligere sognepræst i Skelund-Visborg, Finn Carpentier, der er ved at lægge sidste hånd på et omfattende værk om den ret så specielle kirke, der er kendt i vide kredse bl.a. på grund af sit østvendte klokketårn. 

Det var da også netop spørgsmålet om klokketårnet, der for alvor satte Finn Carpentier i gang med at undersøge kirkens bygningshistorie. 

Flere års arbejde er nu tilendebragt, og i nær fremtid vil man i bogform kunne læse dén spændende historie, der knytter sig til Skelund kirke. 

Et righoldigt materiale ligger til grund for bogen, og man skal være forberedt på at komme vidt omkring og dybt ned, når man begynder at læse. 

Bogen bliver rigt illustreret med et enestående billedmateriale, der er med til at fortælle kirkens historie. 

Aldrig før er der skrevet nævneværdigt om Skelund kirke, og det vil vare meget længe, før der atter tages fat på opgaven, men her foreligger et materiale, som forhåbentlig kan være til glæde både nu og i fremtiden. 

Udgivelsen af bogen er støttet af Fonden Himmerland; Aage og Johanne Louis-Hansens Fond; Velux Fonden; Traugott Møllers Fond; Bente Klercke Fonden og Aalborg Stift. 

For udgivelsen står Skelund Lokalhistoriske Forening.