Nyt flygel i Als kirke | Kirkerne i Hadsund Provsti

Nyt flygel i Als kirke

Nyt flygel i Als kirke


# Als
Udgivet torsdag d. 28. november 2019, kl. 10:53

Efter flere års arbejde i menighedsrådet, lykkedes det endelig: provstiet bevilgede et beløb til indkøb af et flygel til Als Kirke, og nu står det smukke instrument og pynter i kirken, overfor prædikestolen.

For kendere er det et C2 flygel af fabrikatet Yamaha.

For at få plads, er de to forreste bænkerækker blevet fjernet, så der stadig er plads til både kor, minikonfirmander og legende børn foran døbefonten. Og fremover vil flyglet blive et vigtigt supplement til orglet, både under alle former for gudstjenester og koncertarrangementer.

Der er allerede taget hul på anvendelsen af flyglet under gudstjenester samt ved et par ’Omkring et Flygel’-arrangementer. Også under korets julekoncert i Als Kirke vil det få en vigtig rolle. Men i det nye år vil der blive afholdt adskillige koncerter med flyglet som hovedperson - dog er planlægningen endnu ikke helt på plads m.h.t. datoer.

Det er dog næsten på plads, at Danmarks internationalt anerkendte koncertpianist, Katrine Gislinge, vil komme og stå for den egentlig ’indvielseskoncert’ af flyglet. Det bliver enten sidst i februar eller først i marts, så hold godt øje med annonceringen i de lokale medier og på kirkens facebook m.h.t. dato og billetpris.

Der vil senere på vinteren, foråret og sommeren blive koncerter med klaverkvartet, solosang - og en Metropolitan-sanger vil såmænd også komme forbi! Læs om alt dette i de lokale medier og i de kommende kirkeblade.