Nyt fra menighedsrådene | Kirkerne i Hadsund Provsti

Nyt fra menighedsrådene

Nyt fra menighedsrådene


# Als
Udgivet torsdag d. 28. november 2019, kl. 10:42

Nyt fra Ø Hurup menighedsråd

Kirken fungerer igen normalt frem til sommer. Vi er færdige med at afskrabe felter, og der er påført 3 forskellige materialer, som skal sidde en hel fyringssæson. Herefter afgøres med hvilket materiale kirkens vægge fremover skal behandles.

Kapel og graverfaciliteter er nu renoveret. Alt står flot og færdigt. Kapellet er korrekt indrettet til kølerum, og vi har fået etableret et handicaptoilet, som er beregnet til alle kirkens og kirkegårdens besøgende. Det gamle toilet bliver graverens eget sammen med kontor og køkken. Menighedsrådet vil nu kunne holde menighedsrådsmøder i kontor og køkkenlokalet.

Vi har holdt afleveringsforretning med efterfølgende traktement fredag den 1. november.

Nyt fra Als menighedsråd:

Als menighedsråd har holdt suppleringsvalg. Baggrunden var, at vi i menighedsrådet manglede en person fordi Flemming Bagge er flyttet fra området.

Suppleringsvalget resulterede i, at der slutteligt var en liste med 3 kandidater i en sideordnet opstilling, og de var altså valgt i den opstillede rækkefølge.

Nyt medlem af menighedsrådet:  Ole Bressendorf

Første suppleant: Lars Nørgaard, anden suppleant:  Bente Bressendorf

Vi vil gerne takke de opstillede for, at de ville opstille til valget. Det er dejligt!

Ole Bressendorf blev konstitueret: næstformand – kirkeværge – medlem af præstegårdsudvalget.

Vi har bedt det nye medlem af menighedsrådet præsentere sig selv:

Mit navn er Ole Bressendorf, jeg er 62 år og bosiddende mellem Als og Øster Hurup.

Jeg er gift med Bente, og sammen har vi to voksne sønner, som med deres hustruer og i alt tre børnebørn begge bor i Hadsund.

Jeg glæder mig til arbejdet i menighedsrådet og alle de interessante opgaver, som jeg allerede er blevet præsenteret for, og ikke mindst de nye opgaver, med bl.a. et nyt menighedshus, som skal startes op gennem det næste års tid.