Nye begravelsesformer på Skelund kirkegård | Kirkerne i Hadsund Provsti

Nye begravelsesformer på Skelund kirkegård

Nye begravelsesformer på Skelund kirkegård


# Skelund
Udgivet torsdag d. 28. november 2019, kl. 10:19

Gravoase og skovbegravelse

På den vestlige kirkegård i Skelund er en omlægning i gang. Vi vil gerne gøre denne kirkegård mere hyggelig og uformel, og derfor har vi ryddet ud i hegnene mod vest og nord så der er mere lys og luft, og vi har indrettet én gravoase. Det er et parkagtigt græsområde med beplantning og hæk, og her kan vi begrave såvel kister som urner.

Det vil være plænebegravelser, så de efterladte har ingen vedligeholdelse. Man vil dog kunne sætte en lodret gravsten ved kantbeplantningen, så der er plads til en ordentlig gravskrift, og der er plads til én eller to granitvaser til buketter. Denne begravelsesform, tror vi, vil passe godt til nutidens vilkår, hvor de efterladte ofte bor langt fra hjemsognet og derfor dårligt kan passe et gravsted.

Desuden er vi ved at indrette til skovbegravelser i et område langs vesthegnet, hvor vi har høje bøgetræer. Der vil kun kunne begraves urner, og planen er at gøre det muligt eventuelt at montere en messingplade med navn og fødsels- og dødsdato på træet.

Menighedsrådet

Ophavsret: