Vikar for kirkesanger | Kirkerne i Hadsund Provsti

Vikar for kirkesanger

Vikar for kirkesanger


# Astrup
Udgivet onsdag d. 27. november 2019, kl. 14:27

Kristine Niss Pedersen, kirkesanger i Astrup, gik på barselsorlov den 21. oktober.

For at få det hele til at gå op, har vi ansat to vikarer, som deler kirkesanger-opgaverne mellem sig: Birgit Als Eriksen og Gertrud Lei.

Som udgangspunkt varetager Gertrud søndagens tjenester, mens Birgit træder til i forbindelse med gudstjenester og øvrige arrangementer på hverdage.

Birgit er allerede et kendt ansigt i vores kirke, idet hun tidligere har været vikar og også synger med i voksenkoret.

Gertrud har tidligere samarbejdet med vores organist Tove. Hun er uddannet sanger fra musikkonservatorierne i Aalborg og Aarhus og har assisteret i diverse profes-sionelle kor bl.a. Den Jyske Operas Kor. 

Astrup Menighedsråd byder velkommen til Birgit og Gertrud og ønsker samtidig god barselsorlov til Kristine, som den 15. november blev mor til en sund og velskabt dreng.