Ændringer i Kirkerummet - Astrup og Rostrup Kirker | Kirkerne i Hadsund Provsti

Ændringer i Kirkerummet - Astrup og Rostrup Kirker

Ændringer i Kirkerummet - Astrup og Rostrup Kirker


# Astrup
Udgivet onsdag d. 27. november 2019, kl. 14:09

Den 10. oktober blev der i begge kirker holdt møde med deltagelse af provst, repræsentanter fra Stiftet, arkitekt, varmekonsulent, kgl. bygningsinspektør og museumsinspektør fra Nationalmuseet.

I Rostrup blev kirken og dens inventar besigtiget på baggrund af den ansøgning, som menighedsrådet har liggende om forandring af kirkerummet. På menighedsmødet d. 17/11 drøftede vi disse forandringer med menigheden.

Niels Schøler (kirkeværge i Astrup) beskrev i sidste nr. af kirkebladet menigheds-rådets ønske om ændringer i Astrup kirkes indretning, som kan tilgodese de behov der er i forbindelse med arrangementer og aktiviteter udover højmesse, bryllupper og begravelser. Forslag til ændringer blev fremlagt og drøftet på mødet den 10. oktober.

På mødet påpegede museumsinspektør fra Nationalmuseet, at Astrup kirke er en ”herremands kirke”, og at der i forbindelse med ændringer skal tages hensyn hertil.

Ligeledes fremførte Kgl. bygningsinspektør, at der i forbindelse med ændring af kirkens indretning skal sikres, at der ikke sker en ”stilforvirring”. Hans anbefaling var, at kirkens arkitekt laver 5 –6 stregskitser, der viser de forskellige ønsker menighedsrådet har til ændret indretning i kirken.

Menighedsrådet oplevede på mødet stor lydhørhed i forhold til ønsket om større fleksibilitet.

Konklusionen på mødet blev, at Stiftet anmoder Nationalmuseet om at foretage en besigtigelse af kirkens indvendige kalkede flader samt af kirkens historiske inventar. Rapporter fra Nationalmuseet skal indgå i et samlet forslag til indvendig istandsæt-telse af kirken.

Det er således en omfattende sag, og vi kender endnu ikke tidshorisonten, men processen er indledt. Når vi er længere i forløbet og ved mere om, hvilke muligheder der er, og hvad vi ”godt kan glemme” vil menighedsrådet invitere til et info/dialogmøde.