Nyt fra Als og Øster Hurup Menighedsråd | Kirkerne i Hadsund Provsti

Nyt fra Als og Øster Hurup Menighedsråd

Nyt fra Als og Øster Hurup Menighedsråd


# Als
Udgivet af Mette Broen Steen, torsdag d. 26. september 2019, kl. 15:41

Sommeren i Als- Øster Hurup Menighedsråd 

Sommertiden er i mange sogne lig med forholdsvis stilhed. Sådan er det ikke i Als og Øster Hurup, for der er normalt mange arrangementer om sommeren. Men rent administrativt har det også været en travl sommer i år. Som følge af Ibens barselsorlov måtte vi i pastoratet ansætte en ny præst til at vikariere for hende. Valget faldt på Annie Birkedal, som allerede er flyttet til området fra Aarhus, og som er blevet indsat i stillingen. Vi håber alle på, at vi får et godt samarbejde til gavn og glæde for sognene.

Samtidig har vi færdiggjort ansættelsen af den nye kirkesanger. Valget faldt på Liza Navntoft, som er bosiddende i Terndrup, men som er kendt med området på grund af ophold i sommerhus i Øster Hurup. Vi glæder os til hendes tiltræden den 1.9. 

Sideløbende har menighedsrådene på det administrative område fået skøde på Kirkevej 33, og i øjeblikket forberedes der en nedrivning af bygningen.


Sommeren i Als menighedsråd

I Als menighedsråd har vi i sommerens løb forsøgt os med et par arrangementer, som har været lidt på kanten af det normale repertoire. For det første var der jazz-gudstjenesten, som har fået mange rosende ord med på vejen.

Dernæst var der menighedsrådets Kim Larsen aften i samarbejde boldklubben Viking. 

Als menighedsråd har vi besluttet, at kirken ikke skal kalkes i år. Vi har skønnet, at den – måske på grund af den tørre sommer sidste år er rigtig fin i år, og så har vi valgt kun at give en nødtørftig overstrygning enkelte steder. 


Sommeren i Øster Hurup menighedsråd 

Vi startede sommeren med en dejlig orgelkoncert i Ø Hurup Kirke. Siden har vi afviklet vores populære onsdags sangaftener og Jazzkoncert på havnen. Alle arrangementer meget vellykkede og med rigtig god tilslutning. 

I uge 32 gik håndværkerne i gang med arbejdet med kapel og graverfaciliteter. Først vil kapel og nyt handicap toilet laves, senere kommer belægningsarbejde, tilbygning af værksteds – opbevaringsrum og renovering af graverkontor og køkken. Arbejdet planlægges færdigt senest udgangen af uge 44.

Vi forsøger, at genere øvrige brugere af kirke og kirkegård mindst muligt. Således vil håndværkerne vise hensyn og undgå at arbejde, hvis kirken bruges til kirkelige handlinger.