Nyt fra Rold sogn - Kirkegårde under forandring | Kirkerne i Hadsund Provsti

Nyt fra Rold sogn - Kirkegårde under forandring

Nyt fra Rold sogn - Kirkegårde under forandring


# Rold
Udgivet søndag d. 1. september 2019, kl. 14:33

Kirkegårdene i landsognene er under forandring. Det sker fordi et stadig større antal vælger bisættelse frem for begravelse og det sker pga. den større bevægelighed. Vi er ikke længere stavnsbundet til et bestemt område, hvilke gør, at for mange er der ikke længere er den sammen tilknytning til sognets kirke og kirkegårde.

Alt i alt en udvikling, der gør at mange gravpladser står tomme i landsognene. Også i Rold kan vi se det.

Derfor har menighedsrådet igangsat en indledende drøftelse omkring indretningsplan for vores fremtidige kirkegård og gravmindeplads. Det sker i samarbejde med kyndig bistand fra landskabsarkitekt og med rådgivning fra Stiftets kirkegårdskonsulent.

Kirkegården rummer fine gravminder, herunder en del gravsten i det nuværende lapidarium.

Der er grundlag for at fremtidssikre kirkegårdens udseende, så den fortsat fremstår som et naturskønt område.

Når der på sigt træffes afgørelser om fravalg af bevarede gravminder, som hidtil har haft plads i mindelunden,vil de pårørende altid blive underrettet.

Der vil blive orienteret fortløbende om fremtidsplanerne