Ny sognegård i Als | Kirkerne i Hadsund Provsti

Ny sognegård i Als

Ny sognegård i Als


# Als
Udgivet mandag d. 17. juni 2019, kl. 00:00

Som tidligere omtalt har menighedsrådene i Als og Øster Hurup købt Kirkevej 33. Hensigten er, at huset nedrives, og at der opføres en ny sognegård på grunden. Menighedsrådene har ikke været i tvivl om, at der skal ske bygningsmæssige ændringer:

For det første er det i henhold til almindelig praksis sådan, at Kirkekontoret som et offentligt kontor er underlagt kravene om tilgængelighed for alle. Det kan ikke opfyldes i den nuværende bygning, hvor de eksisterende kontorer ligger på 1. sal. 

For det andet er der det >>luksusproblem<<, at menighedshuset er ved at at være for lille. Vi har flere gange oplevet, at vi på grund af pladsmangel har været nødt til at afvise borgere, som har ønsket at deltage i arrangementet. Endvidere er der behov for ekstra lokaler og større fleksibilitet, så flere grupper kan andvende huset på samme tid. Vi må samtidig erkende, at køkkenet er blevet for lille.

For det tredje er der stort behov for mere parkeringsareal.

Menighedsrådene har gennem længere tid drøftet situationen og derfor har beslutningen om, hvad der skal ske, været lang tid undervejs. Det mest naturlige ville have været at renovere det nuværende menighedshus og udbygge det. Rådene har været i gang med at udfolde et sådan projekt. Vi oplevede imidlertid, at det vil blive for dyrt i forhold til det resultat, der kommer ud af det. 

Da vi erfarede, at vi på Kirkevej 33 kunne bygge en helt ny sognegård med en tilfredsstillende størrelse og til en pris, som ikke afveg så meget fra det, som ville blive slutsummen ved en totalrenovering af menighedshuset, besluttede vi at give os i kast med projektet. Det skal tilføjes at vi jo er begunstiget af at kunne benytte >>Blokkerne<< som parkeringsplads - menighedsrådet i Als ejer det jo i forvejen.

På nuværende tidspunkt arbejder vi med at planlægge nedrivningen af huset på grunden, og derefter vil vi gå i gang med de indledende drøftelser om projektet. Vi skal have økonomien på plads, og i den sammenhæng er Hadsund Provsti involveret. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget endeligt om tidshorisonten for projektet.

Det nuværende menighedshus, vil vi anvende som et ekstra hus, hvor vi bl.a. kan beskæftige konfirmander, minikonfirmander og lignende. Det kirkelige arbejde er i dag meget anderledes end for blot ganske få år siden -børnene og konfirmanderne producerer meget og der anvendes mange rekvisitter - også store. Der bliver således brug for mere og mere værksteds- og depotplads, og det - kombineret med det øgede behov for lokaler i sognene - gør, at der fortsat vil være behov for faciliteterne i det nuværende menighedshus.