Udgivet ons d. 1. maj 2019, kl. 10:35

Astrup og Rostrup menighedsråd har igennem et årrække fået etableret et godt og tæt samarbejde. Det gælder både omkring ansættelser af præst og organist, omkring arrangementer og, ikke mindst, omkring Kirkebladet.

Et resultat af sidstnævnte kan ses af dette nummer af Kirkebladet, som har fået et nyt format og layout. Vi er meget glade for det nye udseende og er spændte på at høre jeres reaktioner. I forbindelse med nytænkningen har vi også ændret på udgivel-sesdatoerne, derfor strækker dette blad sig helt frem til august.

Et arrangement, der tåler en gentagelse, er vores Høstgudstjeneste og marked i Brøndbjerg. Det blev en stor succes i 2018 med omkring 180 deltagere, så det på-tænker vi at gentage. I år bliver datoen d. 22/9, og denne gang vil vi forsøge at ind-drage flere foreninger i arrangementet. Der kommer flere informationer i næste Kirkeblad og i Lokalaviserne.

Som bekendt, har vores organist gennem mange år, Pia Thøgersen, valgt at gå på pension til august. Derfor er vi i fuld gang med processen omkring ansættelse af en afløser. Vi er spændte på at se ansøgerfeltet, og håber at kunne ansætte til sommer.

Vores ansatte på Kirkegårdene, gravere og gravermedhjælpere, har netop gennem-gået et kursus i ”Sorg og Krise”. Dette har til formål at ruste de ansatte til at tale med de pårørende, når de møder dem på kirkegårdene. Vores ansatte er ofte de første, som de pårørende møder i forbindelse med begravelser og bisættelser, derfor er det vigtigt, at være i stand til at tale om de svære ting, sammen med de praktiske omkring begravelsen.

I Rostrup menighedsråd er vi i gang med en proces omkring en mere fleksibel ind-retning af kirkerummet. Vi ønsker os mere plads til fx kirkekaffe og til at lave andre former for gudstjenester. Vi påtænker at indrette sideskibet anderledes, men har ikke et færdigt projekt på tegnebrættet.
Dette, og meget andet, vil vi gerne drøfte med hele menigheden på et menigheds-møde i efteråret. Det bliver holdt i forbindelse med en gudstjeneste og vi byder på lidt spiseligt samtidig. Mere information om dette kommer i næste Kirkeblad og i lokalaviserne.

I Astrup menighedsråd står vi over for et større reparationsarbejde i kirken pga. revner i kirkens hvælv. Dette reparationsarbejde omfatter en ret kostbar neddækning af kirkerummet. I forbindelse hermed har vi drøftet, om vi samtidig skal afsøge muligheden for at ændre på indretningen, så kirkerummet i højere grad matcher de behov, vi har i dag. På tale er bl.a. fjernelse af nogle af bænkene! Lige nu er vi i en idéfase, og når vi har noget mere konkret at fremlægge, vil vi invitere til et møde for alle i sognet. Her vil der blive plads til både idéudveksling og tilkendegivelser af holdninger. Ovenstående var punkt på menighedsmødet den 7. april, hvor også års-beretning blev fremlagt. Se årsberetningen på www.astruprostrupkirker.dk

På vegne Rostrup og Astrup menighedsråd
Tenna Pedersen & Rita Rydborg

Kategorier Astrup