Nye veje for undervisning af konfirmander | Kirkerne i Hadsund Provsti

Nye veje for undervisning af konfirmander

Nye veje for undervisning af konfirmander


# Nyt fra Provsten
Udgivet torsdag d. 27. august 2015, kl. 12:14

 

Uddrag fra artikel bragt i Aalborg Stiftsavis nr. 2 - 2015

 

If you can’t beat them…

 

Af Dorthe Haubro

Det var med indstillingen: ”If you can’t beat them, join them! ”, at præsteteamet i Vive-Hadsund Pastorat valgte at tage fat på den udfordring, som vedtagelsen af den nye skolereform skabte, fortæller sognepræst Winnie Huus. Og det er netop vigtigt at understrege, at det blev en udfordring og ikke en begrænsning. Vi blev tvunget til at nytænke, hanke op i os selv og ikke længere vælge den nemme løsning, nemlig at få vendt bunken af materiale pænt og sirligt ovre i kommodeskuffen til næste års konfirmandhold. En sund øvelse engang i mellem at blive tvunget ud i forandringen og derved få kastet noget mere livfuldhed over det, vi gør.

Ikke bare anderledes
Det stod os hurtigt klart, at når det skulle være anderledes, så kunne det ligeså godt blive helt anderledes. Vi ville ikke kæmpe for de populære morgentimer, men lægge op til en udbygning gæsterne præsenteret for kirkens og skolens udspil. Det blev modtaget overraskende positivt. Alle havde fuld forståelse for de udfordringer skolereformen havde sendt os ud i. Aftenen sluttede med en andagt i kirken.

Lidt dyrere – meget bedre
Den største udfordring, vi har oplevet ved det nye forløb, er helt klart det skærpede informationsniveau, som vi helt naturligt har haft behov for at videregive til familierne, eftersom vores aktivitetsniveau er blevet øget på tidspunkter udenfor skoletiden, siger Winnie Huus. Muligvis har omlægningen betydet lettere forhøjede udgifter, da vi har valgt at prioritere det fælles måltid - om end det er simpelt, og at vores aktiviteter er blevet bredere og også ofte omfatter konfirmandens nærmeste familie. Men disse udfordringer er intet at regne i forhold til de positive oplevelser, vi har fået ud af at blive hanket op i under tvang og blive bekræftet i, at vi elsker det, vi laver, slutter Winnie Huus.

 

For at læse hele artiklen henvises til Aalborg Stiftsavis klik her