Sammen er vi stærkere | Kirkerne i Hadsund Provsti

Sammen er vi stærkere

Sammen er vi stærkere


# Nyt fra Provsten
Udgivet onsdag d. 24. juni 2015, kl. 15:06

Sammen er vi stærkere!

Provst Carsten Bøgh Pedersen

Sådan lød overskriften, da samtlige, kirkefunktionærer, præster og nyvalgte menighedsråd i Hadsund provsti var samlet til visionsmøde en søndag i maj 2013.

Søndagen begyndte med fælles Gudstjeneste i provstiets største kirke, Astrup kirke, som var fyldt til bristepunktet. Alle præster og organister var i funktion ved Gudstjenesten, der bød på indslag fra organister med kor fra hele provstiet – blandt andet et til lejligheden komponeret korværk.

Efter Gudstjenesten og en god frokost på Astrup kro samledes alle på Astrup skole med det mål at afsætte pejlemærker for det kommende provstiudvalgs indsatsområder de næste 4 år.

I efteråret 2012 afholdt provstiet et fællesmøde for provstiet menighedsråd og præster, hvor opgaven var at evaluere resultaterne af den valgperiode, som stod umiddelbart foran sit udløb.

1. søndag i advent 2012 skulle de nyvalgte menighedsråd fortsætte, hvor de gamle slap, og målet var at give erfaringer fra valgperioden 2008-12 videre til de nye menighedsråd.

Resultatet blev en rig palet af meningstilkendegivelser inddelt i 5 hovedområder: Hvad er blevet bedre? Hvad skal vi bevare? Hvad skal vi udvikle? Hvad skal vi afvikle? Hvad er det bedste råd, I kan give til de nye menighedsråd?

Alle disse meningstilkendegivelser fra de ”gamle” råd blev nu præsenteret for de nyvalgte råd, der var samlet på Astrup skole, og på den baggrund skulle de nyvalgte menighedsråd nå frem til pejlemærker og indsatsområder for det kommende provstiudvalg, der netop tiltrådte 1. søndag i advent 2013.

Siden provstireformen i 2007 med nye provstigrænser har der været tradition for denne type møder i Hadsund provsti, men som noget nyt havde vi i år på opfordring fra kirkefunktionærerne også inviteret dem med. Det viste sig at være en rigtig god idé! Det er ganske vist menighedsråd og præst, der med gensidig pligt til samvirke har ansvaret for sognets kirkeliv, men uden et tæt og positivt samarbejde med kirkefunktionærerne kan kirkelivet ikke trives. Menighedsråd og præster kan have nok så store forkromede visioner, men hvis ikke kirkefunktionærerne føler ejerskab til visionerne, så forbliver visionerne blot store og fine ord på papir og ikke levende virkelighed.

Det vil føre for vidt her at redegøre nærmere for resultaterne og indholdet af provstidagen, men der kom mange nye synsvinkler på vores provsti, og blandt de højest prioriterede pejlemærker for provstiet i de kommende år var: Nye og tidsvarende Gudstjenesteformer– samarbejde med lokalsamfundet – arbejdet blandt børn og unge – en vedkommende forkyndelse.

De enkelte pastorater blev ligeledes bedt om at finde frem til deres særlige fokusområde, hvilket resulterede i disse svar: Nærhed og nabofællesskab - en fælles kultur i provstiet - nytænkning inkl. nye Gudstjenesteformer - diakoni og besøgstjeneste - samarbejde i lokalområdet - børn og unge - ”frisogn” med nytænkning - vedkommende højmesse - engagerede frivillige - samarbejde mellem sogne i tillid og åbenhed.

Alt i alt blev det en fantastisk dag, og særligt kirkefunktionærerne, som var med for første gang udtrykte stor glæde over at opleve provstifælleskabet – ja, som en af deltagerne udtrykte det på vej ud af døren: ”Man føler sig helt genopladet på batterierne og inspireret til virkelig at gøre en forskel”.  

Der var kø ved tavlen med prioriteringen af pejlemærker og fokusområder for provstiet.