Nye Stolaer til Skelund kirke del 3 - Den hvide stola | Kirkerne i Hadsund Provsti

Nye Stolaer til Skelund kirke del 3 - Den hvide stola

Nye Stolaer til Skelund kirke del 3 - Den hvide stola


# Skelund
Udgivet mandag d. 11. marts 2019, kl. 16:34

Forhistrorie af Menighedsrådsformand Jan Thøgersen

Lidt forhistorie: Kunstneren Maja Lisa Engelhardt designede to messehagler efter hun havde lavet alterbillede og altertæppe. Disse messehagler, grøn og hvid, blev taget i brug i 2003 og der blev samlet penge til én mere, men den blev ikke lavet, fordi kunsthåndværkerne, Maja Lisa havde samarbejdet med, var holdt op.

Da de hertil øremærkede penge havde stået i over ti år, besluttede menighedsrådet at bruge dem til at få lavet fire stolaer i alle kirkeårets farver – undtagen sort, som kun bruges langfredag.

En stola er enklere og lettere end en messehagel.

Over de næste fire kirkeblade vil vi vise og beskrive de fire stolaer.

Birgit Christensen fra Aalborg har designet og produceret de fire stolaer. Hun har givet dem en størrelse og form, så de uden problemer kan bruges ved udendørs guds-tjenester, hvilket var et ønske fra menighedsrådet. Bundstoffet på alle fire er hør/viskose, et stof med en lidt grov rustik struktur. Alle har de et bredt gyldent kors bagpå. 

Den hvide stola

Hvid symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og er kirkens festfarve. Den anvendes således juledag, hvor Jesu fødselsdag fejres, de to påskedage som mar-kerer opstandelsen, Allehelgen, Mariæ Bebudelsesdag, Kristi Himmelfartsdag samt Skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede nadveren.

Motivet er malet og syet i blå nuancer. Duen, malet uden skarpe konturer, skal beskrive mildheden – det frelsende. Olivengrenen i næbbet er symbol på frelse og forsoning. Landskabet er syet med tråd med blåt, sølv og guld og har fået tyngde og stoflighed derved. Blå og guld er også med til at knytte stolaen til kirkerummet. 

Jan Thøgersen
Violet

Den violette farve symboliserer ånd, alvor og anger. Den bruges i advents- og fastetiden, Palmesøndag samt på Store Bededag. At faste og adventstid er alvors-fyldte perioder, ses også af evangelielæsningerne som knytter sig hertil. De er ofte præget af formaninger og opfordringer til bod og omvendelse.

Grøn

Grøn er trinitatistidens farve og symboliserer vækst, forår og håb. Den anvendes i helligtrekongerstiden og trinitatistiden, hvor evangelieteksterne fortrinsvis handler om Jesu barndom og opvækst samt om at vokse i troen, sådan som det for eksempel udtrykkes i salmelinierne: »Lad Jesu ager grønnes smukt, lad ordet bringe troens frugt« (Den Danske Salmebog 391 v.1).

Hvid

Hvid symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og er kirkens festfarve. Den anvendes således juledag, hvor Jesu fødselsdag fejres, de to påskedage som mar-kerer opstandelsen, Allehelgen, Mariæ Bebudelsesdag, Kristi Himmelfartsdag samt Skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede nadveren.

Rød

Rød er ildens, blodets, kær lighedens og Helligåndens farve og symboliserer end-videre lidenskab. I pinsen mindes vi, at Helligånden kom over apostlene i form af ildtunger, derfor den røde farve. Som blodets farve benyttes den kirkens eneste martyrdag, Sankt Stefans dag, som er 2. juledag.

Sort

Sort er sorgens og dødens farve og bruges udelukkende Langfredag.