Udgivet man d. 11. feb 2019, kl. 11:50

Siden sidst har begge menighedsråd konstitueret sig på ny, som vi skal hvert år inden
1. december. 

Posterne blev genbesat for alles vedkommende, og er som følger:

Rostrup menighedsråd:

Formand: Tenna Pedersen
Næstformand og sekretær: Niels Anton Jensen
Kasserer: Lars Lisberg
Kontaktperson: Anna Lassen
Kirkeværge: Linda Jensen

Astrup menighedsråd:

Formand: Rita Rydborg
Næstformand: Niels Schøler
Kasserer og sekretær: Dorthe Henriksen
Kontaktperson: Susanne Pendlmayr
Kirkeværge: Niels Schøler

Herudover er Inge Andersen medlem af Astrup menighedsråd og Morten Krogsgaard
Holmriis medlem af begge råd. Medarbejderrepræsentanter er Pia Thøgersen (Astrup menighedsråd) og Per Sørensen (Rostrup menighedsråd).


Drift af kirke og kirkegård er væsentlige punkter på møderne i begge råd, herudover
er planlægning og evaluering af diverse arrangementer løbende på dagsordenen.
Samarbejdet mellem de to menighedsråd er godt og konstruktivt. Der er mange interessefællesskaber og flere gange om året afholder vi fællesmøder, hvor vi drøfter og diskuterer emner af fælles interesse.
Det seneste fællesmøde blev afholdt i november. Her havde vi besøg af landskabs/
kirkegårdsarkitekt Martina Elisabeth Rahkonen, som gav et inspirerende oplæg.
Martina havde nogle gode bud på, hvordan man kan takle udfordringerne med de
efterhånden mange tomme gravsteder på vore kirkegårde.

I foråret inviterer begge menighedsråd til menighedsmøder, hvor vi vil vi orientere
om menighedsrådsarbejdet og dele tanker og planer i forhold til såvel kirkeliv som
kirke og kirkegård. 

Se mere herom i kalenderen

Kategorier Astrup