Ny præst i Als-Øster Hurup og Skelund-Visborg Pastorater | Kirkerne i Hadsund Provsti

Ny præst i Als-Øster Hurup og Skelund-Visborg Pastorater

Ny præst i Als-Øster Hurup og Skelund-Visborg Pastorater


# Anne Bundgaard Hansen
Udgivet torsdag d. 17. januar 2019, kl. 09:03
© @Fotograf Søren Peter Meyer

Ny præst i Als-Øster Hurup og Skelund-Visborg Pastorater

 

Forord af Menighedsrådformand i Skelund, Jan Thøgersen

foto: Søren Peter Meyer

Anne Bundgaard Hansen er blevet ansat som sognepræst i de to østlige pastorater. 

Som sognepræst indgår Anne på lige fod med Iben Brejner Højgaard og Mette Tved Hansen i gudstjenesteplanen i begravelser og bryllupper og i øvrige kirkelige aktiviteter. Desuden vil Annes ekstra arbejdskraft give mulighed for nye aktiviteter og tiltag i de fire sogne.

Menighedsrådene er meget glade og forventningsfulde med hensyn til Annes virke i vore sogne og ser store muligheder i samarbejdet mellem præsterne, menighedsrådene og det øvrige personale.

Hun fortæller om sig selv:

Jeg er en 49 år gammel single kvinde, der er født og opvokset i Thy, og som de seneste år har boet på Fyn, efter studietiden i Aarhus og præstevikariater i Odder og Sønderjylland. Jeg kom til Fyn på baggrund af en midlertidig projektansættelse ved Center for Selvmordsforskning, og har derefter i to år været ansat som sogne- og diakonipræst i Kerteminde-Drigstrup pastorat og Kerteminde Provsti.

Udover at være uddannet cand. theol. fra Aarhus Universitet har jeg også en baggrund som ergoterapeut, og har, inden jeg blev ordineret til præst, arbejdet meget i sundhedssektoren.

Jeg er vokset op med kirken som en naturlig del af livet, da min far var organist i den lokale sognekirke. Allerede fra min teenagetid har jeg været en aktiv medspiller i kirkelivet, og midt i 30´erne startede jeg på teologistudiet. I 2012 blev jeg ordineret til et barselvikariat i Øster Løgum-Genner pastorat i Sønderjylland, hvor jeg har haft fornøjelsen af at være landpræst i to omgange,  da jeg dækkede for den faste præsts barsler. I mellemtiden var jeg vikar 1½ år i et aktivt bysogn i Odder syd for Aarhus.

Jeg har været glad ved at være på Fyn, og det har været gode år, hvor jeg er lært min mors hjemegn at kende. Samtidig er der nu kommet et tidspunkt, hvor jeg ønsker at komme tilbage til det jyske, og derved også tættere på mine voksne børn: Min søn, der er konstabel i Skive og min datter, som studerer i Norge.

Som præst brænder jeg for, at kirken skal være et åbent og vedkommende sted for alle, og jeg ser det som en vigtig opgave, at kirken er en aktiv medspiller i det lokale samfund. Det fornemmer jeg i høj grad er både menighedsrådenes og provstiets sigte, og derfor ser jeg med stor forventning frem til at påbegynde min tjeneste i det Øst Himmerlandske.

Jeg kommer til sognene med en bred erhvervsbaggrund og med erfaringer fra et forskelligartet præstearbejde. Især har jeg de senere år beskæftiget mig med kirkens omsorgsarbejde – det som vi også kalder diakoni, samtidig med jeg også sætter pris på det helt grundlæggende kirkelige arbejde med gudstjenester, dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser

Jeg er et nysgerrigt og åbent menneske, som sætter stor pris på musik og er meget glad for naturen. Begge dele fylder også meget i min identitet som præst, da jeg gerne bruger musikken på forskellig måde i mange sammenhænge. Samtidig har jeg igennem flere år været meget optaget af pilgrimstanken – dette at se livet som en vandring, vi alle er på, og som vi foretager i fællesskab.

Da jeg er opvokset mellem hav og fjord, har vandet altid spillet en stor rolle for mig, og derfor er jeg meget begejstret for at få mulighed for at være præst i et område, hvor vandet er en del af folks bevidsthed.  Jeg forventer at flytte til området i starten af 2019, da jeg gerne vil være en del af det lokale miljø, og det er den bedste måde at være præst på: Nemlig at være en del af sognene.

Jeg er fyldt med forventning og ser frem til at møde de mennesker, der bor både i de fire sogne, og være en del af et aktivt kirkeliv. Jeg glæder mig til at arbejde tæt sammen både menighedsrådene og sognepræsterne Iben Brejner Højgaard og Mette Tved Hansen.