Vintertid | Kirkerne i Hadsund Provsti

Vintertid

Vintertid


# Hanne Munk
Udgivet tirsdag d. 11. december 2018, kl. 12:52

Vintertid er den tid, hvor vi rykker lidt mere indenfor. For nogle, til et travlt fællesskab, hvor det næsten ikke er til at finde en dag, hvor alle kan mødes og klippe julepynt! For andre, en tid med næsten alt for meget stilhed.

Måske kan vi blive bedre til at rykke lidt sammen? Invitere hinanden med - både derhjemme, men også til de arrangementer der foregår i vores by og kirke. Det liver dejligt op, at møde andre mennesker og være sammen.

Vores kirkeblad er fyldt med gode muligheder for at bruge vinteren på noget godt. Brug dem! Kom i din kirke, eller tag kirketaxaen, hvis du ikke selv kan komme frem - eller lav en aftale med en bekendt om at køre sammen.

Denne vinter begynder vi, fra det nye års start, at lave sangaftner i kirken. Det er aftner, som vil bestå af kendte salmer, men vi vil også sammen prøve at synge med på de nye salmer, som er kommet til her de sidste år. Disse salmer taler om livet i et sprog, som vi bedre kender fra hverdagslivet, og sætter på den måde nye gode ord på det at være menneske.

Nytårsafte-eftermiddag er der gudstjeneste i begge kirker - det er om eftermiddagen og der bliver serveret Asti og kransekage i kirkedøren.

Juleaften er der som sædvanlig 2 julegudstjenester i begge kirker, og som et nyt tilbud er der lille-juleaften-børnegudstjeneste med juleevangeliet i Valsgård kirke den 23. december kl. 13 ved børne- ungepræst Jane Jelsbak.

Endnu engang skal vi, i en verden med alle vore sorger, klimaudfordringer og krige, høre om englene, der meldte om "fred på jord" til en flok hyrder, der måtte løfte hovedet og opdage noget stort. Bagefter gik de til Bethlehem for at se mere - at verdens frelser var født og alting kunne blive nyt.