Nyt fra Astrup Menighedsråd | Kirkerne i Hadsund Provsti

Nyt fra Astrup Menighedsråd

Nyt fra Astrup Menighedsråd


# Astrup
Udgivet mandag d. 1. oktober 2018, kl. 12:28

NYT I KONFIRMANDSTUEN

I den kommende tid udstiller Josef Kowalski nogle af sine malerier i konfirmand-stuen. Josef bor i Astrup og er således lokal kunstner. Tak til Josef, som er med til at skabe liv i konfirmandstuen med sin kunst. 

Udover kunst på væggene er der kommet nye stole og borde i konfirmandstuen. De gamle møbler var gedigne, men også meget tunge, og udskiftningen betyder, at vi nu har nogle lette møbler, som muliggør en fleksibel indretning. Og der er behov for, at vi hurtigt kan ændre på opstillingen af borde og stole, idet lokalet anvendes til flere formål: møder, foredrag, konfirmandforberedelse, pensionisteftermiddage og kor.

Dejligt at kunne meddele, at de gamle møbler ikke bare er blevet smidt ud, men er gået i arv til kroen. 

KIRKEN 

Lysekronerne i kirken er blevet istandsat og pudset op, og det pynter i kirkerummet. Nu springer det så i øjnene, at også den trearmede lysestage på alteret trænger til at blive istandsat. Det bliver der gjort noget ved. 

KIRKESANGERE

Den 8.oktober vender vores kirkesanger Kristine Pedersen tilbage efter afsluttet barselsorlov. Kristines tilbagevenden betyder, at vi skal sige farvel til Birgit Als Eriksen, som på bedste vis har varetaget kirkesangeropgaven i orlovsperioden. Tak Birgit for din indsats og din sang og tak for godt samarbejde. 

KIRKEKAFFE 

Menighedsrådet besluttede på det seneste møde, at der fremover vil blive serveret en kop kaffe/te efter søndagens gudstjeneste til alle, der måtte have lyst hertil. Samtidig planlægger vi med, at der altid er mindst ét menighedsrådsmedlem til stede ved søndagens tjenester. 

Rita Rydborg