Udgivet tor d. 6. dec 2018, kl. 14:41

Af Menighedsrådsformand Jan Thøgersen

Det dominerende projekt i år har været tilbygningen til kirkehuset. Det lykkedes, trods travlhed hos håndværkerne, at få det bygget i sommermånederne, så det kunne tages i brug inden konfirmanderne begyndte. Vi synes resultatet er blevet flot og at huset nu har en passende størrelse til de kirkelige arrangementer. Økonomien klarede vi via opsparing.

Forandringerne på vestkirkegården i forbindelse med udviklingsplanen fortsætter. Der er nyt lapidarium mod syd, der er skåret ned og fældet træer i hegnet mod vest og nord, og den første gravoase er indrettet. Gravoaser er indrettet til mere uformelle begravelsesformer både for kister og urner. Man bliver begravet i plæne, så der er ingen vedligeholdelsesomkostninger, men der er mulighed for en opretstående gravsten op mod beplantning og for et par stenvaser i forbindelse med gravstenen.

På østkirkegården bliver der plantet en allé fra kirken mod syd over parkerings-pladsen. Desuden vil graverne begynde at tilplante tomme gravsteder med stauder for at forskønne kirkegården.

I kirken har vi haft teaterkoncert om Edith Piaf og foredrag med Charlotte Rørth. Desuden har vi startet en ny gudstjenesteform i samarbejde med Visborg, nemlig Popmusikalsk Gudstjeneste, hvor vi bruger et kirkeband omkring Pia Helt. Alle disse arrangementer har tiltrukket mange deltagere, og vi håber det kan smitte af på søndagshøjmesserne, hvor vi godt kunne være flere :-)

Vi har også lavet et større arrangement sammen med Visborg; velgørenhedskoncert med duoen Hush. Fællesarrangementer bliver der nok flere af, al den stund at menighedsrådene har aftalt at afholde alle møder fælles i 2019. Det gør vi for at støtte hinanden og for at skabe større bredde i debatten. Desuden kan vi få nogle erfaringer, der viser os, om det er en god ide at lave fælles menighedsråd ved næste valg.

Kategorier Skelund