Udgivet tor d. 6. dec 2018, kl. 14:12

Af Menighedsrådsformand Jan Thøgersen

Jeg går en tur på kirkegården i Skelund sammen med graveren, Allan. Jeg vil se, hvad der foregår på kirkegården på denne tid af året.

Vi starter ved kirkens indgang og kigger hen ad kirkestien, hvor forhækken ved gravene er fjernet. Det er sket fordi, der skal plantes allétræer fra kirkedøren langs stien mod lågen og på den anden side af vejen over parkeringspladsen gen-nem æblelunden, så der er kig ud over marker.

Forhækkene ved gravene skal så erstattes med granitbrosten. Det bliver smukt, håber vi!  

Derefter går vi over på den anden side af kirken, hvor gravermedhjælper Lotta er ved at lægge granpynt på en grav. At ligge på knæ er en dårlig arbejdsstilling, derfor laver graverne en del forarbejde stående ved et bord. Væsentlige dele af grav-pynten laves i moduler på net, så det er lige til at lægge på graven. Grandækningen på den enkelte grav bliver tilpasset den øvrige beplantning, så resul-tatet bliver individuelt og smukt.

Mens vi står der på den gamle kirkegård, fortæller Allan og Lotta også om planerne for de tomme gravsteder. Nu er de typisk dækket med grus, hvilket virker lidt kedeligt, men over de kommende år vil der blive plantet staudebede, så kirke-gården får et mere spændende og varieret udtryk.


Herfra går vi over bag ved kirkehusets nye tilbygning. Her er Allan ved at anlægge en lille terrasse og en rund bålplads, som skal ligge under terræn, så der er læ. 

Så går vi over på den vest-lige kirkegård. Lapidariet, som er afdelingen for gamle, bevaringsværdige gravsten, er opstillet i foråret langs hækken mod syd. Det er meningen, man skal kunne gå ind mellem stenene, derfor vender de i forskellige retninger og der er plantet ved dem, så det efterhånden skal blive et hyggeligt område under de store bøgetræer.

Langs vest- og nordsiden er der fjernet en del høje træer, for at der skal blive mere lyst og åbent på kirkegården. I dette område er der ved at blive anlagt en sti mellem træerne med henblik på i løbet af de kommende år at indrette noget af området til skovbegravelse for urnegravsteder.

På baggrund af udviklingsplanen er der på denne kirkegård også anlagt den første af tre grav-oaser. Det er mere parklignende områder, hvor vi kan have både kiste- og urnebegravelser i plæne, men med mulighed for stående gravsten op ad en beplantning. Ved begravelse i plæne vil der ikke være udgifter til vedligeholdelse af gravstedet.


Rundturen på Skelund Kirkes kirkegårde viser os, at der er masser af opgaver og udviklingsmuligheder for graverne – også i vintermånederne, der ellers er de stille måneder, hvor gravermedhjælperen er vinterhjemsendt.


Kategorier Skelund