Udgivet tor d. 21. jun 2018, kl. 13:44

Jeg har været sognepræst i Astrup og Rostrup fra jul sidste år og frem til 15. juli.

Egentlig gik jeg på pension i juni 2016, men fik så tilbudt at følges med Jeres sogne i dette halve år. Det har været en dejlig oplevelse. Jeg var godt vant i Oue og Vals-gaard, hvor jeg var præst i 37 år, så det var skønt at komme til Jeres to sogne her, hvor tingene også her går let og lige til. Et utroligt livgivende samarbejde med de to kirkers ansatte! To menighedsråd der løser opgaverne med energi og en tryg, åben samtale.


Og så har det været dejligt at møde alle Jer, der bruger kirken – til både sorg og
glæde – den åbenhed og ligetil måde, der præger Jeres forhold til kirken. Tak for ”en pause” i min pensionisttid, jeg har haft glæde af.


Tilsidst et råd fra den ”gamle” gråskæggede præst. Husk at bruge den almindelige gudstjeneste, gå i kirke af og til.


En gudstjeneste i dag er fulgt med tiden og der er vigtig eftertanke i gudstjenesten.
Den kaster lys på tidens vigtige opgaver. Klimaspørgsmål, storpolitiske dønninger, udfordring ved at være familie midt i travlhed og børns behov …. Kirkens ”bløde”
tilgang til de vigtige spørgsmål gir en særlig mulighed i vores krævende tid… tænker
den gamle præst…

Paul Chr. Arnbak

Fremover når jeg at sejle mere på fjorden!

Kategorier