Astrup Og Rostrup Menighedsråd byder Morten Holmriis og hans familie velkommen! | Kirkerne i Hadsund Provsti

Astrup Og Rostrup Menighedsråd byder Morten Holmriis og hans familie velkommen!

Astrup Og Rostrup Menighedsråd byder Morten Holmriis og hans familie velkommen!


# Astrup
Udgivet torsdag d. 21. juni 2018, kl. 13:29

Menighedsrådene har de sidste måneder været gennem en proces, der førte til
valget af ny præst i Astrup og Rostrup sogne.


Først skulle biskop og provst tilkendegive, at landsognene skulle ha´ deres
egen præst og ikke rammes af nedlæggelse eller indskrænkning af stillingen. Men der var ikke tvivl, stillingen blev opslået. Derefter lavede menighedsrådene en annonce der beskrev netop egnen særlige værdier.


Og så var det spændende. Ville der komme ansøgere? Der er jo præstemangel!


Men der kom gode ansøgninger. Så blev der holdt samtaler og prøveprædikener og et svært valg skulle træffes mellem kompetente ansøgerne. Men menighedsrådene var ikke i tvivl og indstillede Morten Krogsgaard Holmriis til stillingen.

Nu er der travlhed med at gøre præstegården i stand til Morten og hans familie.
Der skal males og udføres nogle reparationer i det gamle hus. Men et godt sam-arbejde mellem menighedsråd og håndværkere gør, at boligen står klar, når familien rykker ind midt i juli.


Menighedsrådene glæder sig til samarbejdet med Morten. Det lover på alle måder godt. Mortens umiddelbare væsen, hans erfaringer som præst i København, viden fra arbejdet med moderne sjælesorgs kommunikation på nettet, og dertil Mortens og hans families lyst til at bo på landet. Det er en god begyndelse på forhåbentlig
mange gode år sammen med Rostrup og Astrup sogne.


Menighedsrådene ønsker Morten og hans familie velkommen!


INVITATION
Søndag d.12. august 2018
Indsættelses gudstjenester
Astrup kirke kl. 09.30Rostrup kirke kl. 11.00Før gudstjenesten indsætter provst Carsten Bøgh Pedersen, hvorefter Morten Krogsgaard Holmriis prædiker. Efter gudstjenesten i Rostrup indbydes alle, fra begge sogne, til reception i Rostrup Klubhus.