Besøg hos Biskoppen | Kirkerne i Hadsund Provsti

Besøg hos Biskoppen

Besøg hos Biskoppen


# Als
Udgivet tirsdag d. 19. juni 2018, kl. 16:01

For at få en bedre fornemmelse, af overvejelserne i sognene, om at skabe udvikling inden for kirkerne på landet, foranstaltede Aalborg Stift en undersøgelse om, hvordan prioriteringer og ønsker af forskellige forhold var. Det var nogle spændende problemstillinger, der blev rejst, og det gav i menighedsrådet anledning til nogle andre overvejelser og drøftelser, end vi er vant til.

I forbindelse med undersøgelsen, blev Als Menighedsråd udtrukket til at besøge biskoppen på Bispegården. Derfor drog menighedsrådet afsted den 24.4., med Bispegården som mål. Det blev en rigtig hyggelig aften, med god mad, en hyggelig og munter stemning, og en aften hvor der blev mulighed for at drøfte nogle af de problemstillinger, der er i kirken i dag – både set fra stiftets og fra sognets side.

Det var dejligt både at møde, biskop Henning Toft Broe samt chefkonsulent Helle Hindsholm og sognepræst Sophie Nordentoft, som koordinerer arbejdet med projektet om at udvikle kirkerne på landet.

Der blev sunget, der blev snakket, og der blev udvekslet ideer – alt sammen under godt værtskab, som sørgede for den hyggelige og positive stemning. Det var et glad og opløftet menighedsråd, der kørte til Als efter en dejlig aften!  

Vi var alle i bilen enige om, at det havde været et inspirerende møde, og at vi var heldige med, at det netop var Als Menighedsråd, der var blevet udpeget til mødet i Stiftet.