Præsten har ordet - uddrag fra Kirkeblad for Arden og Storarden , nr. 74 | Kirkerne i Hadsund Provsti

Præsten har ordet - uddrag fra Kirkeblad for Arden og Storarden , nr. 74

Præsten har ordet - uddrag fra Kirkeblad for Arden og Storarden , nr. 74


# Helle Rosendahl Andersen
Udgivet torsdag d. 21. september 2017, kl. 15:00

Af sognepræst Helle Rosendahl Andersen

2017 er et særligt år - det er 500 år siden Martin Luther startede reformationen, der første til den kirke vi er i dag.

Men 2017 er også et særligt år for mig af en anden grund - det er 10 år siden jeg startede som præst her i Arden og Storarden - jeg blev indsat i august 2007.

Arden og Storarden var min første stilling efter at jeg blev færdiguddannet på Pastoralseminariet i Århus, og Rune og jeg så med spænding frem til at flytte til byen.

På selve indsættelsesdagen føltes det som om hele byen var mødt op - der var 2 festlige indsættelsesgudstjenester, der var fyldte kirker og efterfølgende en velbesøgt reception på den nu hedengangne Arden Kro.

Vi fik os hurtigst indrettet i præstegården og er faldet godt til i byen og området og nyder meget den smukke natur især Rold skov.

Jeg synes de 10 år er fløjet afsted, og alligevel er der meget der har ændret sig. Da jeg startede, var jeg den eneste kvindelige præst i Hadsund Provsti - og vist også den eneste under 50 år. I dag er sammensætningen af præster ændret meget.

Jeg har idag et godt og tæt samarbejde med præsterne i nabosognene og særligt Jane Jelsbak.

Der er også sket meget i pastoratet de seneste 10 år, og vi har puslet med forskellige aktiviteter for at tiltrække og aktiverer forskellige grupper - spaghettigudstjenester, tirsdagscafé, sorggruppe, minikonfirmander, lys- og stillegudstjenester, skærtorsdagsmåltid i kirken, friluftsgudstjenester og konfirmandaktiviteter er alt sammen noget af det vi har prøvet kræfter med. Noget har vi fortsat og noget er vi stoppet med igen - sådan er det jo. Man kan og skal ikke alting.

En af de største ting, der er sket de sidste 10 år er dog vores nye sognegård. Da jeg flyttede til Arden, var sognegården lokaliseret i et tidligere parcelhus og vi døjede med et lille køkken og meget begrænsede faciliteter til undervisning og arrangementer.

Det øndrede sig heldigvis med den nye sognegård, som i dag danner rammen om alskens aktiviteter og kontorer. De fleste af jer har nok deltaget i et eller andet - en høstauktion, begravelseskaffe eller et foredrag. Det er dejligt at se at Arden taget sognegården til sig, og at den bliver så flittigt brugt som vi i sin tid havde håbet.

Ingen ved hvad fremtiden bringer - heller ikke for Arden og Storarden kirke. Vi har fået et(næsten) helt nyt menighedsråd, der sprudler af nye idéer og initiativer. Et af dem er nyt kirkeblad - der bliver også arbejdet med en ny hjemmeside m.v.

Jeg glæder mig til at arbejde sammen med dem- og med alle jer sognebørn - om at blive ved med at gøre Arden og Storarden til et spændende og aktivt sted.

Og husk nu - der er gudstjeneste igen på søndag!