Reformation og nye former | Kirkerne i Hadsund Provsti

Reformation og nye former

Reformation og nye former


# Hanne Munk
Udgivet mandag d. 31. juli 2017, kl. 12:42

I 2017 fejrer vi at det er 500 år siden Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Worms. Reformationen startede selvfølgelig ikke den dag - som alle store forandringer havde utilfredsheden længe ligget og luet.

Det var store og vigtige ting der blev kæmpet for, og mange ting ændrede sig i årene derefter. Det var troen som Luther var grebet af - men også ønsket om strukturelle ændringer i kirken og politiske ændringer i samfundet omkring ham.

Jeg tror at Luther fandt sin styrke til at stå frem, båret af sin tro og sin følelse af at have fundet noget som kan bære! En tro på at Gud kender os og holder af selv den mindste iblandt os. Og en vrede over at kirken ikke formidlede sit budskab ordentligt. Det blev drivkraften for Luther, hans basis at kæmpe ud fra og det han byggede sit liv på.

Det er godt at være luthersk, synes jeg, for vi har et fantastisk udgangspunkt. Det er også en udfordring. Hver generation må stadig selv finde sin måde, hvor ordene om Kristus kan forstås og give mening og styrke til at leve livet.

På den måde er Luther et led i en kæde. en mand, der ligesom vi, havde brug for en basis i livet, at finde en god og nådig Gud. Og som tog de opgaver på sig, han mærkede var hans!