Luther - kætterdømt for Guds tilgivelse | Kirkerne i Hadsund Provsti

Luther - kætterdømt for Guds tilgivelse

Luther - kætterdømt for Guds tilgivelse


# Iben Brejner Højgaard
Udgivet mandag d. 29. maj 2017, kl. 13:06

Af sognepræst Iben Brejner Højgaard


Året er 1517. Martin er klar til at stå frem. Han har været i det dybeste sjælemørke og i den største angst for sin frelse. Han har kæmpet - Kæmpet for at opfylde klosterlivets strenge krav, for sin sjæls frelse. Blot for at rystes over, at afstanden til Gud bare virkede større, jo mere han kæmpede.


Martin havde kun set den strenge, dømmende, retfærdige Gud. Nu var hans øjne blevet åbnet, og han vidste, at Gud ikke ville skræmme og skubbe mennesker væk, men ville drage det ind til sig i fællesskab. Frelsen blev givet kvit og frit til det fejlende menneske – uden gerninger og aflad - blot af troen alene. Gud var nådens Gud.


Kirken og folkereligiøsiteten havde udviklet systemer som fastholdt folk i frygt – frygt for skærs-ilden, et smertefuldt pinested, hvor alle havnede, men ingen kunne sige hvor længe – blot at tiden kunne forkortes gennem bod og aflad, hvor man bl.a. betalte penge til kirken. Kirken og magt-haverne tjente styrtende på menneskers frygt, og hvis Martins ord vandt indpas, ville det underminere deres magt og indtjening.


Martin er nu klar til at stå frem. Modnet gennem flere års studier af Bibelen, gennem samtaler og undervisning og gennem sin egen kamp.


Den 31. oktober 1517 stiller Martin sig foran døren ind til slotskirken. Det er skik og brug at slå teser op til diskussion. Martin har forfattet 95 teser om aflad og bod. Dem hænger han op, og der går ikke lang tid, før de er oversat til tysk og spredt til det meste af landet med stort røre til følge.


Kirken tilbageviser Martin – og indleder en kætterproces mod ham og udsender en band-trusselsbulle. Den brænder Martin foran bymuren, og han og hans tilhængere bandlyses og erklæres fredløse, og enhver er forpligtet til at pågribe dem og udlevere dem til myndighederne, så de kan blive henrettet.


Det næste års tid er Martin i sikkerhed på fæstningen i Wartburg, og han bruger tiden til at oversætter Det Nye Testamente til tysk og skriver en prædikensamling. Den forbudte be-vægelse udbredes stædigt, og i løbet af få år vendes kirkerne i store områder. I 1536 også den danske kirke.


Martin Luthers 95 teser bliver dermed startskud- det til den protestantiske Reformation.