Har du styr på pinsen? | Kirkerne i Hadsund Provsti

Har du styr på pinsen?

Har du styr på pinsen?


# Kathrine Krogh
Udgivet mandag d. 29. maj 2017, kl. 12:39

Af Sognepræst Kathrine Krogh


Jul kan let forklares. Påske går det vel også med. Men Pinse? Så bliver det straks mere vanskeligt. Det plejer mediernes årlige rundspørger at påpege.
Den tredje store kirkelige højtid døjer vi ofte med at få ordentlig fat i. Måske fordi pinse handler om Ånd og derfor let bliver luftig og svært at begribe.


Pinse er festen for Helligånden. Det er dagen, hvor vi fejrer, at Guds Ånd kom til verden og fortsat er tilstede i blandt os.


Ved den første pinse hører vi i Apostlenes gerninger, at disciplene alle var samlet i Jerusalem 10 dage efter at Jesus var faret til himmels. Nu sad de modløse, for det var en stor opgave Jesus havde pålagt dem; at føre hans virke videre, forkynde og døbe i hans navn.

Men med et kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød og den fyldte hele huset, hvor de sad og tunger af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Fyldt af Helligånd og livsmod stod de nu frem foran menneskemængden og begyndte at forkynde på alle tungemål.


Efter Peters tale lod 3000 sig døbe og den første kristne menighed opstod og herfra breder den kristne tro sig ud over hele verden. Derfor kaldes Pinse også for kirkens fødselsdag.


Men Guds Ånd er ikke kun noget, der kom til disciplene og gav dem livsmod til at gå ud i verden, men Helligånden er Guds nærvær, der den dag i dag er helt tæt på mennesker og forsat er en kilde til liv og livsmod. Helligånden er en videre førelse af Jesu virke som vi kender fra evangelierne. Foragtede og udstødte sætter han sig til bords med. Til angste og fortvivlede sagde han: Frygt ikke! og til mennesker, hvor alt virkede håbløst skabte han med sit ord og med sin ånd en ny livsmulighed.


Guds ånd, Helligånden, kommer til os hvor eneste dag og sætter os fri til at leve vort liv.


I Pinsen fejrer vi Helligåndens komme, og Guds fortsatte nærvær.